CE GLASS sklo

CE GLASS sklo

Izolačné skla sa skladajú z dvoch alebo troch tabuli skla ktorých vzdialenosť je vymedzená rôzne širokými dištančnímy profilmi. Tieto profily sú plnené vysúšacim prostriedkom ktorý zabraňuje vzniku vlhkosti a kondenzácii vodných par.

Spojenie skiel je dosiahnuté organickým trvale plastickým tmelom, ktorí zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dutín. Vonkajší okraj izolačného skla je utesnení trvalo pružným tmelom s výbornými fyzikalne-mechanickými vlastnosťami.

Dôležitými veličinami u izolačných skiel je súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti. Kombinácia skladby skiel dovoľuje zvýrazňovať prednosti rôznych typov skla, ale aj usmerňovať vplyv slnečného spektra a vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam.